Vi tackar

VI TACKAR!

Våra biobesökare som kommer och ser på film.

Region Gotland och Film på Gotland  som stöder vår verksamhet.

Svenska Filminstitutet stödjer 2015 Folkets Bio Visby med medel för lokalt publikarbete.

Europa Cinemas ger oss årligen ett bidrag eftersom vår huvuddelen av vår repertoar har ett stort inslag av europeisk film och vi ingår i ett nätverk med åtta andra Folkets Bio-biografer på fastlandet.