I år är det 30 år sedan den första offentliga visningen på bio Roxy, Adelsgatan 39.